DOCUMENTAȚIA DDS

Operatorul economic ar trebui să poată pune la dispoziția organelor de control din cadrul Autorității centrale care răspunde de silvicultură (A.C.R.S.) și organizațiilor de monitorizare un dosar corespunzător Sistemului Due Diligence, care ar trebui să conțină următoarele:

 • Acte doveditoare că firma funcționează legal (copie după certificatul de înregistrare a firmei, copie după statut etc.);
 • Declarație de adoptare DDS și bune practici și manualul DDS adoptat;
 • Copie după atestatul de exploatare și celelalte documente care au legătură cu acesta (cazierul tehnic și juridic al operatorului economic etc.);
 • Copie după Acordul de distribuire și utilizare a documentelor cu regim special;
 • Copie după autorizația de mediu;
 • Dovada existenței în firmă a unui angajat care se ocupă cu implementarea DDS adoptat (Decizie de numire a persoanei respective, fișa postului, raport salariat etc.);
 • Dovada existenței ciocanului de marcat dreptunghiular;
 • Alte documente care să dovedească bunele intenții și bunele practici ale firmei (certificări etc.).

În cazul operatorilor economici care pun pentru prima oară material lemnos pe piață provenit din recoltarea masei lemnoase pe picior din fondul forestier național sau din vegetația forestieră din afara acestuia, documentul de proveniență al masei lemnoase pe picior îl constituie Actul de punere în valoare (APV), conform prevederilor art. 6 alin (1) din HG 470/2014 actualizată, fiind necesară întocmirea de dosare pentru fiecare partidă de exploatare corespunzătoare unui APV, care să conțină următoarele:

 • Actul de punere în valoare;
 • Copie după contractul de furnizare a masei lemnoase pe picior ți alte documente care au legătură cu acesta (facturile aferente acestuia, dovada efectuării plății, adiționale etc.);
 • Autorizația de exploatare și procesul verbal de predare spre exploatare și alte documente legate de acestea (proces verbal de verificare a APV-ului, document închiriere teren pentru platforme primare din afara fondului forestier etc.);
 • Copii ale avizelor de însoțire a materialelor lemnoase transportate din parchetul de exploatare;
 • Proces verbal de reprimire și rezultatul exploatării listat din aplicația SUMAL AGENT pentru partida reprimită;
 • Alte documente care au legătură cu parchetul de exploatare (fișă a parchetului cu elemente de identificare, acte de control al exploatării, documente de forță majoră etc.).

În cazul operatorilor economici care pun pentru prima oară material lemnos pe piață provenit din import, documentul de proveniență îl constituie Declarația vamală de import și, după caz, licența FLEGT, conform prevederilor art. 6 alin (1.1) din HG 470/2014 actualizată, fiind necesară întocmirea de dosare pentru fiecare lot de materiale lemnoase care să conțină următoarele:

 • Copii după Declarațiile vamale de import ale fiecărui transport de materiale lemnoase intrate în țară și celealte documente care au legătură cu acestea;
 • Copii după avizele de însoțire a materialelor lemnoase respective;
 • Copii după licențele FLEGT sau certificatele CITES după caz sau alte documente eliberate de statele exportatoare care să ateste că recoltarea masei lemnoase din statele respective s-a făcut în conformitate cu legile statelor respective.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s